O nama

O nama

NVU Dramski edukativni studio „Scena“ osnovan je 2012. godine u Baru. Kao primarna aktivnost udruženja se vrlo brzo izdvojila Škola glume, zamišljena kao tromjesečni kurs koji će omogućiti polaznicima da upoznaju osnove glume i realizuju svoje prve scenske nastupe. Ubzo se ukazala potreba i za naprednim kursevima tako da smo bili aktivni tokom cijele školske godine. Više o Školi glume u Edukacija. Želeći da određena znanja iz umjetnosti glume podijelimo sa što više zainteresovanih, nastojali smo da osmislimo sadržaje koji bi odgovorili raznovrsnim potrebama. Tako i dolazimo do definisanja ciljeva i djelatnosti udruženja među kojima se izdvajaju:

Kreiranje edukativnih programa dramskog karaktera (predavanja, radionice, kursevi, seminari, javni nastupi, predstave, filmovi) za različite starosne grupe (djeca, mladi,odrasli) i specifične grupe (profesionalni umjetnici, strani državljani, penzioneri, osobe sa invaliditetom,)
Unaprijeđenje kvaliteta postojećih edukativnih programa iz domena dramske umjetnosti
Edukacija članova udruženja i povezivanje i saradnja sa srodnim organizacijama i institucijama
Pripremanje, organizacija i realizacija programa dramskog karaktera. predavanja, radionice, kursevi, seminari, javni nastupi, predstave, filmovi, festivali
Izrada, štampanje, distribucija i publikacija iz oblasti dramskih umjetnosti
Produkcija video materijala
Realizacija predstava
Koprodukcija sa postojećim profesionalnim i amaterskim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu.

NVU Dramski edukativni studio „Scena“ osnovan je 2012. godine u Baru. Kao primarna aktivnost udruženja se vrlo brzo izdvojila Škola glume, zamišljena kao tromjesečni kurs koji će omogućiti polaznicima da upoznaju osnove glume i realizuju svoje prve scenske nastupe. Ubzo se ukazala potreba i za naprednim kursevima tako da smo bili aktivni tokom cijele školske godine. Više o Školi glume u Edukacija. Želeći da određena znanja iz umjetnosti glume podijelimo sa što više zainteresovanih, nastojali smo da osmislimo sadržaje koji bi odgovorili raznovrsnim potrebama. Tako i dolazimo do definisanja ciljeva i djelatnosti udruženja među kojima se izdvajaju:

Kreiranje edukativnih programa dramskog karaktera (predavanja, radionice, kursevi, seminari, javni nastupi, predstave, filmovi) za različite starosne grupe (djeca, mladi,odrasli) i specifične grupe (profesionalni umjetnici, strani državljani, penzioneri, osobe sa invaliditetom,)
Unaprijeđenje kvaliteta postojećih edukativnih programa iz domena dramske umjetnosti
Edukacija članova udruženja i povezivanje i saradnja sa srodnim organizacijama i institucijama
Pripremanje, organizacija i realizacija programa dramskog karaktera. predavanja, radionice, kursevi, seminari, javni nastupi, predstave, filmovi, festivali
Izrada, štampanje, distribucija i publikacija iz oblasti dramskih umjetnosti
Produkcija video materijala
Pravljenje samostalnih predstava
Koprodukcija sa postojećim profesionalnim i amaterskim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu.