Škola glume

Škola glume

IMG_3653

Nastava u školi glume odvija se dva puta sedmično (jedan čas traje 75 minuta), i organizovana je po grupama koje se formiraju u odnosu na uzrast polaznika. Kurs je namijenjen djeci i mladima od 6-18 godina. Tokom niza godina i iskustva u radu definisali smo tri grupe: mlađu (od 6-8 godina), srednju (od 9-11 godina) i stariju (od 12-18 godina). Svaki nivo podrazumijeva dva kursa u toku jedne školske godine. Prvi se završava krajem prvog polugodišta a drugi, krajem iste školske godine i to javnim nastupom. Polaznici ovih kurseva uče o umjetnosti igre - glumi kroz sistem dječijih igara, fizičkih treninga, vježbi za jačanje glasovno-govornog aparata, dramskih zadataka i javnih nastupa.

Posebna pažnja se posvećuje oslobađanju od psihofizičke napetosti kako bi se stvorila kvalitetna stvaralačka energija i razvila sposobnost tolerancije i saradnje sa drugima. Veoma značajno je i otkrivanje eventualnih problema u pokretu, glasu i govoru, te otklanjanje tih problema i unapređivanje mogućnosti. Na naprednim kursevima koje čine djeca sa višegodišnjim glumačkim iskustvom znanja i vještine razvijamo u pravcu rada na ulozi. Godinu završavamo scenskom realizacijom materijala koji gotovo uvijek, biva zaokružen i organizovan kao pozorišna predstava. Stalni predavač u školi je Vesna Vujošević Labović koja je i idejni tvorac udruženja. Gostujući predavači su glumice Kristina Obradović i Branka Femić Šćekić (pogledati Predavači).

skola_glume1
IMG_3625

Osim nastupa koje pripremamo u okviru Dramskog edukativnog studija Scena, veliki broj polaznika škole glume je dobio priliku da učestvuje u pozorišnim,TV i filmskim produkcijama naše kulturne scene. Više o tome u Projektima. Edukacija je formirana na sistemu koji podstiče i usmjerava djecu i mlade, ne gubeći iz vida ni njihove želje i sveopšte talente, tako da smo svjedoci da generacije koje su odrastale baveći se glumom redovno prate kulturnu scenu u našoj zemlji i nesumnjivo čine dobar dio pozorišne publike sa već formiranim ukusom i izgrađenom potrebom za kvalitetnim umjetničkim sadržajima.

IMG_3653

Nastava u školi glume odvija se dva puta sedmično (jedan čas traje 75 minuta), i organizovana je po grupama koje se formiraju u odnosu na uzrast polaznika. Kurs je namijenjen djeci i mladima od 6-18 godina. Tokom niza godina i iskustva u radu definisali smo tri grupe: mlađu (od 6-8 godina), srednju (od 9-11 godina) i stariju (od 12-18 godina). Svaki nivo podrazumijeva dva kursa u toku jedne školske godine. Prvi se završava krajem prvog polugodišta a drugi, krajem iste školske godine i to javnim nastupom. Polaznici ovih kurseva uče o umjetnosti igre - glumi kroz sistem dječijih igara, fizičkih treninga, vježbi za jačanje glasovno-govornog aparata, dramskih zadataka i javnih nastupa.

skola_glume1

Posebna pažnja se posvećuje oslobađanju od psihofizičke napetosti kako bi se stvorila kvalitetna stvaralačka energija i razvila sposobnost tolerancije i saradnje sa drugima. Veoma značajno je i otkrivanje eventualnih problema u pokretu, glasu i govoru, te otklanjanje tih problema i unapređivanje mogućnosti. Na naprednim kursevima koje čine djeca sa višegodišnjim glumačkim iskustvom znanja i vještine razvijamo u pravcu rada na ulozi. Godinu završavamo scenskom realizacijom materijala koji gotovo uvijek, biva zaokružen i organizovan kao pozorišna predstava. Stalni predavač u školi je Vesna Vujošević Labović koja je i idejni tvorac udruženja. Gostujući predavači su glumice Kristina Obradović i Branka Femić Šćekić (pogledati Predavači).

IMG_3625

Osim nastupa koje pripremamo u okviru Dramskog edukativnog studija Scena, veliki broj polaznika škole glume je dobio priliku da učestvuje u pozorišnim,TV i filmskim produkcijama naše kulturne scene. Više o tome u Projektima. Edukacija je formirana na sistemu koji podstiče i usmjerava djecu i mlade, ne gubeći iz vida ni njihove želje i sveopšte talente, tako da smo svjedoci da generacije koje su odrastale baveći se glumom redovno prate kulturnu scenu u našoj zemlji i nesumnjivo čine dobar dio pozorišne publike sa već formiranim ukusom i izgrađenom potrebom za kvalitetnim umjetničkim sadržajima.

Predavači

Predavači